Investor kontakter

Knut Kleiven
Deputy President & CFO
The Rezidor Hotel Group Corporate Office
Avenue du Bourget 44
B-1130 Brussels
Belgium
+32 2 702 9244
+32 2 702 9330

Vcard

Andrea Brandenberger, CFA
Analysts / Investors / Shareholder inquiries
Senior Director
Business Development Strategy & Investor Relations
The Rezidor Hotel
The Rezidor Hotel Group
Avenue du Bourget 44
B-1130 Brussels
Belgium
+32 2 702 9237

Vcard

Nele Davignon

Manager Franchised and Technical services, Assistant to Deputy President & CFO

+32 2 702 9227

Vcard
Renu Hanegreefs-Snehi

Vice President, Corporate Communications, PR & Reputation Management
Avenue du Bourget 44
B-1130 Brussels
Belgium

+32 2 702 9241
+32 2 702 9300

Vcard
AGM

Årsstämma 2017

Enlargemore

Aktiekurs


Ta pulsen på dina investeringar i ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen

Enlargemore
Latest Results

Senaste resultat


Ladda ner de senaste delresultat och presentationer

Enlargemer
Latest news

Senaste nytt


Enlargemer
Hotels

HNA MANDATORY OFFER

Enlargemer