Bolagsstyrning

Rezidors styrelse

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Rezidor lyder under svensk lagstiftning och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, sedan den 28 november 2006.

Därmed regleras Rezidors bolagsstyrning av svenska lagar och regler, främst den svenska Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen, men även regelverket för emittenter hos Stockholmsbörsen, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och andra relevanta regler.

Svensk kod för bolagsstyrning
http://www.bolagsstyrning.se/koden

AGM

Årsstämma 2017

Enlargemore

Aktiekurs


Ta pulsen på dina investeringar i ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen

Enlargemore
Latest Results

Senaste resultat


Ladda ner de senaste delresultat och presentationer

Enlargemer
Latest news

Senaste nytt


Enlargemer
Hotels

HNA MANDATORY OFFER

Enlargemer