Bolagsstyrning

Rezidors styrelse

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Rezidor lyder under svensk lagstiftning och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, sedan den 28 november 2006.

Därmed regleras Rezidors bolagsstyrning av svenska lagar och regler, främst den svenska Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen, men även regelverket för emittenter hos Stockholmsbörsen, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och andra relevanta regler.

Svensk kod för bolagsstyrning
http://www.bolagsstyrning.se/koden

Rezidor Corporate Video

Rezidor Corporate Video

Enlargemore
Latest Results

Latest Results & Webcast


Download the latest Interim Results and Presentation

Enlargemore

Share Price


Measure the pulse of your investments in Rezidor

Enlargemore
Carlson Rezidor Corporate Video

Carlson Rezidor Corporate Video

Enlargemore
Latest news

Latest News


Enlargemore
Hotels

HNA MANDATORY OFFER

Enlargemore