Finansmeddelanden
DatumTitel 
28 Apr 2017Beslut vid årsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ), den 28 april 2017
Årsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ) hölls den 28 april 2017 i Stockholm.Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016. Den föreslagna vinstutdelningen om 0,05 euro per aktie godkändes av årsstämman. Avstämningsdag för utdelningen är den 3 maj 2017 och utdelningen beräknas utbetalas genom Eurocl... 
Download PDF
28 Apr 2017Kvartalsrapport januari-mars 2017
... 
Download PDF
20 Apr 2017Presentation av Rezidors resultat för första kvartalet 2017 samt webbsändning
Rezidor Hotel Group publicerar sin kvartalsrapport för första kvartalet 2017 den 28 april 2017, klockan 07.30 (centraleuropeisk tid). Samma dag klockan 09.00 (centraleuropeisk tid) ordnar Rezidor en webbsändning med Wolfgang M. Neumann, VD och koncernchef, samt Knut Kleiven, vice VD och finansdirektör. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring: Sverige:                       &n... 
Download PDF
12 Apr 2017HNA offentliggör slutligt utfall i erbjudandet till aktieägarna i Rezidor
Klicka här för mediameddelanden... 
Download PDF
06 Apr 2017HNA Senarelägger Utbetalningen Av Vederlaget I Sitt Budpliktsbud Till Aktieägarna i Rezidor
Klicka här för mediameddelanden... 
Download PDF
31 Mar 2017HNA Offentliggör Ett Tredje Tillägg Till Erbjudandehandlingen Avseende Sitt Budpliktsbud Till Aktieägarna I Rezidor
Klicka här för mediameddelanden Klicka här för tillägg nr 3... 
 
30 Mar 2017Kallelse Till Årsstamma
Aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2017 kl. 15.00, på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm. Registreringen till årsstämman påbörjas kl. 14.00. Som en service till icke svensktalande aktieägare kommer årsstämman att simultantolkas till engelska.A. Deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 2... 
 
29 Mar 2017HNA Offentliggör Preliminärt Utfall För Den Första Förlängda Acceptperioden I Erbjudandet Till Aktieägarna I Rezidor
Klicka här för mer... 
 
24 Mar 2017HNA förlänger acceptperioden för budet på Rezidor till 7 april
Klicka här för mer... 
 
24 Mar 2017Rezidor publicerar sin Årsredovisning för 2016
”Moving Forward in Perpetual Motion” – Rezidors digitala Årsredovisning finns att läsa nuRezidor Hotel Group, ett av världens mest dynamiska hotellföretag har publicerat sin årsredovisning för 2016. Årets årsredovisning, som går under temat ”Moving Forward in Perpetual Motion”, är digital. Årsredovisningen innehåller även företagspresentationen och rapporten för ansvarstfullt företagande 2016. Rapporten för ansvarsfullt företagande för 2016 ger en detaljerad översikt över företagets tre b... 
 
21 Mar 2017HNA OFFENTLIGGÖR SLUTLIGT UTFALL I DEN INITIALA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR
För mer information, klicka här... 
Download PDF
15 Mar 2017HNA’s bud till Rezidors aktieägare
För mer information, klicka här... 
 
20 Feb 2017Styrelsen i Rezidor rekommenderar aktieägarna att inte acceptera HNA Tourism Groups budpliktsbud om 34,86 kronor per aktie
UTLÅTANDE OM SKÄLIGHETDetta pressmeddelande har offentliggjorts på engelska och svenska. Vid eventuella avvikelser mellan språkversionerna ska den engelskspråkiga versionen äga företräde. 20 februari 2017 07:30 CET Styrelsen i Rezidor1 rekommenderar enhälligt aktieägarna i Rezidor att inte acceptera Erbjudandet men vill understryka de ökade riskerna och osäkerheterna för aktieägarna i samband med HNA Tourism Groups förvärv av majoriteten av aktierna i Rezidor, vilket aktieägarna bör beakta vid... 
Download PDF
10 Feb 2017Rezidors Bokslutskommuniké 2016
... 
Download PDF
02 Feb 2017HNA Offentliggör Erbjudandehandling Avseende Sitt Budpliktsbud Till Aktieägarna I Rezidor Hotel Group Ab (Publ)
... 
01 Feb 2017Presentation av Rezidors resultat för fjärde kvartalet 2016 samt webbsändning
Rezidor Hotel Group publicerar sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2016 den 10 februari 2017, klockan 07.30. Samma dag klockan 10.00 ordnar Rezidor en webbsändning med Wolfgang M. Neumann, VD och koncernchef, samt Knut Kleiven, vice VD och finansdirektör. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring: Sverige:                             &nb... 
Download PDF
27 Jan 2017David Berg avgår från Rezidors styrelse
Rezidor Hotel Group AB meddelar idag att David Berg har avgått från sin post i Rezidors styrelse med omedelbar verkan. Igår meddelade Carlson Hotels, Inc., Rezidors största aktieägare, att med verkan från den 1 februari 2017 kommer Berg också att avgå från sin befattning som verkställande direktör för Carlson Hotels, Inc. För mer information kontakta: I. Jenny Winkler, chefsjurist och styrelsens sekreterare Tel: +32 2 702 9308, E-post jenny.winkler@rezidor.comOm Rezidor Hotel Gro... 
Download PDF
24 Jan 2017Rezidors valberedning inför årsstämman 2017 utsedd
I enlighet med beslutet på årsstämman den 21 april 2016 bildades i oktober 2016 en valberedning inför Rezidors årsstämma 2017. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2016 kontaktades de tre största kända aktieägarna med erbjudande om att var och en utse en representant till valberedningen.Den 7 december, 2016, offentliggjorde HNA Tourism Group Co, Ltd. ("HNA") att uppköpet av Carlson Hotels Inc. från Carlson Hospitality Group, Inc. blivit framgångsrikt genomförd. Transaktionen inkluderar ... 
Download PDF
AGM

Årsstämma 2017

Enlargemore

Aktiekurs


Ta pulsen på dina investeringar i ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen

Enlargemore
Latest Results

Senaste resultat


Ladda ner de senaste delresultat och presentationer

Enlargemer
Latest news

Senaste nytt


Enlargemer
Hotels

HNA MANDATORY OFFER

Enlargemer